G10-30 - 瓦斯燃燒機

產品名稱
瓦斯燃燒機
產品型號
G10~30
產品分類
燃燒機 / 瓦斯燃燒機

分享
Share to Facebook Share to Google Share to Twitter Share to Linkedin

產品規格
規格 G10 G20 G30
電力 VxHz AC 220×50/60
燃料 13A/LPG
出力熱量 10000×kcal/hr 5~10 10~20 15~30
馬達 W 0.4 0.4 0.4
點火變壓器 KV 11
燃料入口管徑 mm 20A 25A 25A
mm 15A 15A 20A
控制方式 13A/LPG
火焰檢知方式 火焰檢知棒

 

相關產品
top